EZS - Elektronické Zabezpečovací Systémy

DODÁVKA - MONTÁŽ - REVIZE

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) slouží k ochraně majetku a osob.

Srdcem a řídící jednotkou každého systému EZS je ústředna, jejíž velkost a výkon volíme s ohledem na velikost střeženého objektu. Ústředny jsou schopny obsluhovat různé množství smyček, na kterých jsou připojena koncová zařízení. Podle očíslování a popisu smyček jsme schopni v případě vyhlášení alarmu stanovit, ve kterém místě střeženého objektu došlo k narušení a vyhlášení poplachu.

EZS může mít další funkce jako jsou např. hlídání vzniku požáru, úniku plynu, zaplavení a dalších stavů v objektu. EZS navíc hlídá i sama sebe a poplach je tak vyhlášen i při pokusu o sabotáž na jednotlivých komponentech. Proti výpadku elektrického proudu je EZS chráněna záložním zdrojem. Při dlouhodobém výpadku napájení je následně rovněž vyhlášen poplach.

Celý systém lze jednoduše a intuitivně ovládat pomocí přehledné klávesnice nebo prostřednictvím bezdrátových vysílačů či mobilního telefunu a také pomocí internetu. Může také aktivně spolupracovat i s kamerovým systémem.

Bezdrátový systém

V objektech, kde není vhodné provádět kabeláž, je možno instalovat bezdrátová zařízení, která mají stejné funkční vlastnosti jako konvenční. Každé koncové zařízení je vybaveno vysílačem na baterii. Vysílače pracují v úsporném režimu a ústředně signalizují stav baterií.