EPS - Elektronické Požární Systémy

DODÁVKA - MONTÁŽ - REVIZE

Základní jednotkou každého systému EPS je ústředna. Ta je schopná obsluhovat různé množství koncových zařízení, tedy hlásičů a detektorů.

Systémy jsou obsluhovány klávesnicí nebo přímo z počítače přes běžné komunikační rozhraní. Informace o poplachu je obdobně jako u EZS možno předat na hasičský záchranný sbor, na telefon nebo na tablo obsluhy. Současně lze využít optické nebo zvukové signalizace. Součástí obslužných software obvykle bývají grafická zobrazení střeženého objektu se zákresem jednotlivých hlásičů. Při vyhlášení alarmu se pak obsluha snáze orientuje, ve které části objektu hrozí nebezpečí požáru a může včas provést varování a další nezbytná opatření. Nedílnou součástí stavební projektové dokumentace objektů, zpravidla bývají i projekty EPS. EPS je povinná v budovách, kde se předpokládá větší koncentrace osob. Projekt EPS je nutno nechat schválit reviznímu technikovi hasičského záchranného sboru u příslušného obvodu. Instalované systémy podléhají ze zákona každoroční revizi. Funkční a zrevidovaný systém EPS je další podmínkou pojišťovacích společností pro pojištění daného objektu.

Konvenční systémy

Jsou vhodné zejména pro méně náročné aplikace s menším počtem koncových prvků. Obvykle bývají 1-24 smyčkové. Na jednu smyčku lze připojit maximálně 30 koncových prvků. Hlavní výhodou těchto systémů je jejich cena.

Adresovatelné systémy

Dokáží na jedné průběžné (zpravidla kruhové) smyčce ovládat stovky koncových zařízení s konkrétními adresami. Přitom lze jednotlivé skupiny hlásičů nebo jednotlivé hlásiče samostatně ovládat, nastavovat práh jejich citlivosti a v případě potřeby je vypínat nebo zapínat.

Bezdrátové systémy

Jejich využití je zejména v aplikacích, kde není možné z jakéhokoli důvodu instalovat kabely, případně existuje požadavek na snadnou přenositelnost systému. Typickou instalací jsou zejména památkově chráněné objekty, např. kostely, zámky atp. Vzhledem k tomu, že u těchto systémů odpadá nutnost náročného budování kabelových tras a rozvodů, vyniká instalace svojí rychlostí.